Miten voin vaikuttaa omaan synnytykseeni? -Turvallisuuden tunne

06.03.2018

Voisitko kyetä itse vaikuttamaan johonkin niin ennalta arvaamatomaan ja luonnon ohjelmoimaan hetkeen kuin synnytys? Kyllä. Siihen voit todella vaikuttaa monellakin tapaa.  Olisihan se jopa hiukan omituista, jos siihen et voisi mitenkään itse vaikuttaa - tapahtuuhan se kaikki sinun kehossasi ja sinun mielessäsi. Aluksi kuitenkin on hyvä ymmärtää, miten luonto meidät alunperin on ohjelmoinut ja miksi.

On totta ettei meillä synnytyksessä, eikä oikeastaan elämässä muutenkaan, ole mitään keinoa ennustaa tai vaikuttaa menneisiin tai tuleviin tapahtumiin.  Tämä on tärkeä erotus, sillä vaikuttamalla synnytykseen emme yritä vaikuttaa tapahtumiin sinällään, vaan paljon laajempaan kokonaisuuteen. Luonto - kehosi ja vauvasi - määräävät tahdin ja me vain kellumme aaltoilun mukana yrittämättä vaikuttaa veden suuntaan tai sen voimaan. Mutta ensin on hyvä opetella, miten kellutaan.

Olen oman kokemukseni kautta koonnut kolmen kulmakiven paketin, jotka liittyy nimenomaan tähän. Synnytyksen kolme kulmakiveä on tärkeä pohja kaikelle synnytyksessä: kivunlievitykselle - lääkkeelliselle ja lääkkeettömälle, omalle jaksamisellesi sekä synnytyksen kululle.  Tänään käsittelemme niistä ensimmäisen.

1) Turvallisuuden tunne

Synnytys on hormonien, eli tunteiden aikaansaama prosessi. Kaikki se tieto jonka kehomme saa siitä, mitä meidän ympärillämme tapahtuu, perustuu tunteiden, eli hormonien lähettämiin viesteihin. Ne kulkevat kaikkien eri aistien ja hermoston kautta meidän kehon eri osiin ja elimiin. Näin keho tunnistaa, miten reagoida ja valmistautua mihinkin tilanteeseen.

Hauras nainen ja hauras vastasyntynyt tarvitsevat turvallisen paikan synnyttääkseen. Ympärillä ei tällöin voi olla uhkaa ja jos on, naisen on tärkeä kyetä siirtymään johonkin jossa uhkaa ei ole. Synnytys on hyvin viisaasti ohjemoitu tapahtuma, jossa tärkeinä hormoneina pelaavat toistensa vastavaikuttajat oksitosiini ja adrenaliini - rakkaus ja pelko. 

Oksitosiini - rakkaus - kertoo kehollesi turvasta. Kun sinun on hyvä olla, ympäristö tuntuu rauhoittavalta ja turvalliselta ja ympärillä on ihmisiä joihin voit tukeutua ja jotka antavat sinulle rakastetun olon. Tällöin kehosi tietää, että nyt synnytys voi käynnistyä ja vauva voi turvallisesti saapua maailmaan. Pelko taas - adrenaliini - viestii uhasta. Jos ympäristö on vieras, ympärillä ihmisiä joihin on vaikea luottaa tai sisässäsi tuntuu epävarmuus tulevasta tai omista kyvyistä. Nyt keho antaakin sinulle tauon. Saat aikaa valmistautua, ikään kuin vaihtaisit paikkaa ja hakeutuisit taas turvaan jossa tätä uhkaa ei ole. Ja kun tilanne on rauhallinen, voí rakkaus taas antaa synnytyksen jatkua. 

Ja kun sinun on turvallista olla, huomaat ettei voimakkaatkaan tuntemukset itsessään vahingoita sinua. Se helpottaa kiputuntemusta ja auttaa sinua jaksamaan synnytyksen aikana. Kun tunnet olosi turvalliseksi läpi koko synnytyksen, vaikuttaa se myönteisesti myös synnytyskokemukseesi.

Voit siis tunteiden kautta vaikuttaa moneen: synnytyksen käynnistymiseen, sen kestoon, omaan jaksamiseesi, kiputuntemuksiin ja omaan synnytyskokemukseesi. 

Muista, että turvallisuuden tunne ei luonnollisestikaan ole ainoa tekijä joka näihin vaikuttaa, mutta yksi merkittävä ja huomioon otettava asia se on. Hormoneita ja tunteita on mahdotonta erottaa toisistaan, ne liittyvät aina toisiinsa. On tutkittua ja todistettua, että synnytyksen käynnistää hormonit, oksitosiini tärkeimpänä. Se tarkoittaa väistämättäkin sitä, että synnytyksen käynnistää - kyllä - tunteet. Tärkeimpänä rakkaus.

(Seuraavassa kirjoituksessa Rentoutuminen)